Sluiten

Privacy en Cookiebeleid

50five is een handelsnaam van 50five B.V., een entiteit van de ENGIE Groep. Deze website is eigendom van, wordt onderhouden door en valt onder de verantwoordelijkheid van 50five B.V., opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Luchthavenweg 55C, 5657 EA EINDHOVEN, Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 66605938, hierna “wij”, “ons”, “onze” of “50five” genoemd. 

Persoonlijke gegevens

Om je onze producten en diensten ter beschikking te stellen via onze website en het contract met je uit te voeren, moeten we een aantal gegevens over je verzamelen: 'Persoonlijke gegevens'. Deze persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt door ons of door de partners die ons helpen om je onze producten en diensten ter beschikking te stellen via onze website of om het contract uit te voeren. Deze partners handelen voor onze rekening en onder onze verantwoordelijkheid. We garanderen dat onze partners hetzelfde privacybeleid als wij toepassen en naleven. Jouw persoonlijke gegevens worden nooit aan andere derde partijen dan onze partners doorgegeven of verkocht zonder jouw uitdrukkelijke, ontegensprekelijke en volledige schriftelijke toestemming.

Door deze website te gebruiken en/of een klantenprofiel aan te maken, geef je ons jouw ontegensprekelijke en volledige toestemming om jouw persoonlijke gegevens in te zamelen en te gebruiken.

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie die noodzakelijk of nuttig is om jouw identiteit vast te stellen, inclusief, maar niet beperkt tot, jouw naam, post- of e-mailadres, evenals de vereiste gegevens om jouw verbruiksprofiel, behoeften en gewoonten te identificeren, inclusief cookies die door derde partijen op jouw apparaat worden geplaatst. Met uitzondering van het geslacht, omvatten persoonlijke gegevens geen raciale, seksuele, politieke, gezondheids- of religieuze informatie en we zullen je ook nooit vragen om dergelijke informatie te bezorgen.

Jouw ontegensprekelijke en volledige toestemming stelt ons in staat jouw persoonlijke gegevens te gebruiken om:

  • de correcte uitvoering van de voorwaarden van het contract via de website te garanderen;

  • de producten en diensten op onze website te leveren en jouw ervaring ermee te personaliseren en te verbeteren, bijvoorbeeld door op maat aangepaste en gelokaliseerde content en reclame aan te bieden;

  • de technische werking van de producten en diensten te garanderen, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en jouw gebruik van de producten en diensten te analyseren;

  • met je te communiceren in verband met onze producten en diensten, zoals over eventuele terugroepingen of mogelijke klachten.

Jouw ontegensprekelijke en volledige toestemming laat ons ook toe jouw persoonlijke gegevens te gebruiken om marktonderzoek uit te voeren, gebruiksprofielen op te stellen en je te informeren over onze activiteiten en/of producten en diensten die door onze betrokken partners worden aangeboden en die direct verwant of vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die je op de website 50five hebt aangekocht. Voor het gebruik van jouw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden, zoals algemene marktdoeleinden, moeten we vooraf jouw specifieke ontegensprekelijke en volledige toestemming vragen. Om meer informatie te verkrijgen over jouw persoonlijke gegevens of ze te laten corrigeren of verwijderen, kun je ons te allen tijde een e-mail ([email protected]) of een brief sturen (adres zie bovenaan dit document) met een kopie van jouw identiteitskaart. We zullen binnen een redelijke termijn reageren na verificatie van jouw identiteit.

Jouw persoonlijke gegevens worden bewaard in onze systemen zo lang als nodig is voor de geleverde producten en diensten en voor (de uitvoering van) het contract, in de systemen van onze partners voor de periode die deze partner nodig heeft om de taak uit te voeren en/of in de systemen van onze hosting provider om technische redenen die hem in staat stellen de website te hosten en te laten werken. Wij, onze partners en onze hosting provider zijn gevestigd in de EU. Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit buiten de EU worden geëxporteerd, tenzij je ons hiervoor vooraf jouw specifieke ontegensprekelijke en volledige toestemming hebt gegeven.

50five mag jouw persoonlijke gegevens aan zijn partners doorgeven. Een dergelijke actie is onderworpen aan de voorwaarde dat deze partners hetzelfde privacybeleid als wij toepassen en naleven en ons toelaten dit te controleren. Onze partners zullen bovendien jouw persoonlijke gegevens nooit buiten de EU exporteren, tenzij je ons hiervoor vooraf jouw specifieke ontegensprekelijke en volledige toestemming hebt gegeven. Je kunt per brief of via e-mail een lijst van onze partners aanvragen (zie contactgegevens hieronder).

Persoonlijke gegevens worden enkel aan overheidsinstellingen en autoriteiten doorgegeven wanneer dit wettelijk vereist is of door de rechtbank wordt bevolen.

Als je een account hebt bij 50five kun je jouw persoonlijke gegevens direct raadplegen en updaten via jouw instellingen op onze website.

Mocht een wijziging van jouw persoonlijke gegevens direct of indirect schade berokkenen aan of andere nadelige gevolgen hebben voor 50five, kun je hiervoor aansprakelijk worden gesteld, tenzij je jouw persoonlijke gegevens hebt geüpdatet via jouw gebruikersaccount op 50five, of per brief of via e-mail aan 50five (zie contactgegevens hieronder).

De toezichthouder en de verwerker in de betekenis van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens van jouw persoonlijke gegevens is 50five, een beursgenoteerde onderneming, opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Luchthavenweg 55C, 5657 EA EINDHOVEN, Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 66605938, hierna “wij”, “ons”, “onze” of “50five” genoemd. 

Onze gegevensverwerking van jouw persoonlijke gegevens zal worden gemeld en geregistreerd bij het 'College Bescherming Persoonsgegevens' ( www.cbpweb.nl – Postbus 93374 – NL 2509 AJ Den Haag, Nederland) 

Om meer informatie te verkrijgen over jouw persoonlijke gegevens of ze te laten corrigeren of verwijderen, kun je ons te allen tijde een e-mail of een brief sturen met een kopie van jouw identiteitskaart. We zullen binnen een redelijke termijn reageren na verificatie van jouw identiteit.

In overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de bijbehorende regelgeving, zullen we jouw persoonlijke gegevens gedurende een periode van maximum 2 jaar bewaren. Voor we jouw gearchiveerde persoonlijke gegevens verwijderen, zullen we je een e-mail sturen om je hierover te informeren en je de mogelijkheid bieden de archiveringsperiode te verlengen.

Directe contactgegevens:

[email protected]

Veiligheid

We verbinden ons ertoe jouw persoonlijke gegevens te beveiligen en te beschermen zoals voorgeschreven door de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens.

We gebruiken encryptiemethoden in beveiligde domeinen voor de beveiligde verzending van jouw persoonlijke gegevens. We volgen strikte veiligheidsprocedures bij de bewaring en de onthulling van informatie die je ons hebt verstrekt, om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Hoewel wij adequate voorzorgen nemen om de gegevens te beschermen, is geen enkel beveiligingsmaatregel ooit compleet veilig en kunnen wij de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens niet te allen tijde garanderen.

Jouw wachtwoord beveiligt jouw gebruikersaccount. Daarom dien je een uniek en sterk wachtwoord te gebruiken, de toegang tot jouw computer en browser te beperken en je af te melden nadat je onze website hebt gebruikt. Je bent aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid van jouw wachtwoord en voor het al of niet geoorloofde gebruik ervan door een derde partij. De combinatie van jouw wachtwoord en e-mailadres is jouw elektronische handtekening.

Mocht jouw account worden gehackt of gebruikt door een niet-geautoriseerde derde persoon, dien je dit bijgevolg onmiddellijk aan ons te melden om frauduleus gebruik te voorkomen. In dat laatste geval en onverminderd wat hierboven is vermeld, zullen we alles in het werk stellen om je een nieuw wachtwoord te bezorgen via een relevante webprocedure.

Cookies

Onze website is ook ontworpen om bijzondere aandacht te besteden aan de behoeften van onze klanten. Dat is een van de redenen waarom we cookies gebruiken. Met jouw toestemming zal het gebruik van cookies ons helpen jouw apparaat te herkennen bij jouw volgende bezoek aan onze website.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat wordt geplaatst door onze website met het doel onze server relevante informatie te verschaffen over jouw surfgewoonten.

We gebruiken verschillende soorten cookies voor de volgende doeleinden:

  • Voornamelijk operationeel: deze cookies zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen uitvoeren zoals je hebt gevraagd (ze vertellen ons namelijk welk type klant je bent zodat we je diensten kunnen aanbieden die hiermee overeenstemmen);

  • Prestatie/analyse: 50five gebruikt deze cookies om na te gaan hoe je toegang krijgt tot de dienst, hem gebruikt of uitvoert. 50five gebruikt deze informatie om de dienst te onderhouden, uit te voeren en permanent te verbeteren. 50five kan ook informatie verkrijgen uit onze e-mail newsletter om te weten wanneer je de newsletter hebt geopend of doorgestuurd of op de inhoud ervan hebt geklikt. Deze informatie vertelt ons meer over de effectiviteit van onze newsletter en helpt ons ervoor te zorgen dat 50five je interessante informatie verstrekt;

  • Functioneel: de cookies stellen ons in staat bepaalde functies van de dienst te verrichten, in lijn met de door jou gemaakte keuzes. Deze cookies zorgen ervoor dat, wanneer je de dienst blijft gebruiken of opnieuw gebruikt, 50five je onze diensten kan verlenen zoals je hebt gevraagd, bv. jouw gebruikersnaam kennen, herinneren hoe je onze diensten aan jouw behoeften hebt aangepast;

  • (Gerichte) reclame: 50five gebruikt deze cookies om je reclame te tonen die relevant kan zijn voor je, eventueel op basis van jouw interesses. De informatie kan ook worden gebruikt om de frequentie te optimaliseren en ons te helpen de reclame die je ontvangt te reguleren en de efficiëntie ervan te meten;

  • Derde partij: 50five kan haar zakenpartners toelaten cookies te gebruiken voor de bovenvermelde doelstellingen. We kunnen cookies ook voor de bovenvermelde doelstellingen laten gebruiken door service providers die voor onze rekening handelen.

Reclame op onze website kan ook afkomstig zijn van derde partijen waarover wij geen controle hebben en deze reclame kan ook cookies of andere technologieën bevatten. Bijgevolg kan 50five niet aansprakelijk worden gesteld voor de cookies en andere technologieën die in deze reclame worden gebruikt.

Wil je liever geen gebruik maken van de voordelen van cookies? Schakel dan in je browserinstellingen de opslag van cookies uit. Let op; dit kan ervoor zorgen dat bepaalde delen van onze website minder goed of niet meer werken.

 

***

We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan dit privacybeleid. Als een van de voorwaarden nietig of ongeldig zou zijn, wordt deze voorwaarde als een individuele niet-afdwingbare voorwaarde beschouwd die de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige voorwaarden niet aantast.